Τύπος 03303

Αμπέρ 5,5

Στόμιο Φ18

Λίτρα/λεπτό 31,50

Μέγιστα μέτρα 4