• Περιοχή Μέτρησης: 0,2-60m

• Δίοδος Λέιζερ: 630-670nm,<1mW

• Κατηγορία Λέιζερ: Class 2

• Ακρίβεια Μέτρησης: ± (2mm + 5x10-5 D)

• Μονάδες Μέτρησης: m/ft/in/ft+in

• Αυτόματη Απενερ/ση: 180s

• Μονή/Συνεχής Μέτρηση: Ναι

• Μέτρηση Εμβαδού/Όγκου: Ναι

• Πυθαγόρας (2 σημείων)

• Πυθαγόρας Α (3 σημείων)

• Πυθαγόρας Β (3 σημείων)

• Αισθητήρας Κλήσης: Ναι

• Βαθμός Προστασίας IP65

• Μνήμη 20 καταχωρήσεις

• Τύπος Μπαταρίας: 3xΑΑΑ (περιλαμβάνονται)

• Διαστάσεις: 115x49x26mm

• Βάρος: 120gr